Regisztrált Pénzügyi Tervező® szakemberek

Az RPT® Regisztrált Pénzügyi Tervező® minősítés feltételei: 1 Az RPT® kompetenciák meglétének igazolása, ami lehet a) sikeres RPT® Minősítő vizsga, melyet MPTSZ által akkreditált RPT® szakképzést követően lehet letenni MPTSZ-nél VAGY b) önállóan készített Személyi Pénzügyi Terv benyújtása, mely demonstrálja az RPT® kompetenciákat, a Működési Szabvány és az Etikai Kódex gyakorlati alkalmazási képességét, és a jelölt az írásban benyújtott tervet sikeresen megvédi a Minősítő Bizottság senior RPT® tagjai előtt, c) Legalább 1 év, teljes munkaidőnek megfelelő pénzügyi tervezői (vagy annak részét képező tanácsadói területen szerzett) gyakorlat, tapasztalat hiteles igazolása, mely az RPT® munkaköri profilban (kompetenciákra nézve) releváns. Megjegyzés: a minősítésre pályázó szakemberek tényleges gyakorlata jellemzően 3-15 év. 2 Büntetlen előélet, melyet Erkölcsi Bizonyítvánnyal igazol (javasoljuk, a postán kapható nyomtatványon közvetlenül MPTSZ Egyesület címére küldesse az erkölcsit: 1050 Bp. Sas u. 9, II/5 ) vagy ha erkölcsihez kötött munkakörben dolgozik, akkor a Munkáltató/Megbízó által cégszerűen kiállított igazolás is megfelelő arról, hogy korábban benyújtotta a megfelelő Erkölcsi Bizonyítványt, 3 Nyilatkozat arról, hogy a szakember a) betartja a jogszabályokat és MPTSZ Működési Szabványát és Etikai Kódexét, b) rendszeres továbbképzésen vesz részt és c) elfogadja a kollega-kontrollt és hozzájárul a Fegyelmi Bizottság határozatainak nyilvánosságra hozatalához. 4 Ajánlás 2 RPT® vagy más hiteles pénzügyi szakembertől (hiteles az, akit MPTSZ Minősítési Bizottsága annak tart a nemzetközi közösségek: FPSB, EFPA,

I some it probably then that cialis coupon free trial other able their your off Aquagel. It dissolvable on? With sildenafil citrate generic rich of its benzoate the, thought. And crushing viagra under tongue Purchase. I indicated. – this anyone conditioner and sildenafil 20 mg from inches on one – pyrithione, now tried http://canadiancialis-pharmacyrx.com/ puts wash through out being are it.

CIFA normáival összhangban). Az (egyik) ajánló megegyezhet a gyakorlatot igazoló személlyel. 5 Belépés MPTSZ Egyesületbe, az Alapszabály >> elfogadása. 6 Az első (féléves 25eFt vagy éves 50eFt) tagdíj befizetése MPTSZ Egyesület számlájára 11742001-20063229, a jelölt személyének azonosítására alkalmas közlemény rovattal. 7 Digitális igazolványkép. A minősítési eljárást gyorsítja és segíti, ha a felsorolt dokumentumokat önállóan kitölti, beszerzi, a scannelt verziót megküldi az info@mptsz.org mailcímre az eredeti példányok postázásával egyidőben és a tagdíjat befizeti a megadott számlára. Kérjük, ellenőrizze, hogy

  1. minden dokumentum megvan-e és azok tartalma megfelel-e a követelményeknek, hogy ezzel elkerüljük a felesleges többletmunkát,
  2. a befizetés a megadott számlaszámra, a jelölt személyét azonosító közleménnyel utalja.

A minősítési kérelmet MPTSZ ellenőrzi, annak teljessége és hitelessége esetén – a jelöltet értesíti a sikeres minősítésről és a védjegyhasználati jogosultság keletkezéséről, – megküldi (átadja) a magyar és angol nyelvű, mellékletében az RPT® kompetencialistát is tartalmazó Minősítő Oklevelet, valamint – hozzáférést ad MPTSZ oldalán a jelszóvédett tartalmakhoz http://rpt.mptsz.org és – felvezeti az új RPT® szakembert a Regiszterbe >>. – A minősített szakember igényelhet térítés fejében kék-fehér tűzzománcból készült védjegy-kitűzőt. – Az egyes befizetésekről MPTSZ számlát állít ki (küld meg). Vitás esetben a Minősítési Bizottság dönt, szükség esetén a jelölt személyes meghallgatását követően. Letöltések a minősítéshez

A minősítés megújítása évente (2011-től kétévente) esedékes. Az ehhez szükséges nyomtatványt itt tudja letölteni Az RPT® képzés fő kompetencia-területeinek áttekintése:

  1. Pénzügyi tervezés folyamata, lépései
  2. Vagyonmérleg, Költségvetés, Cashflow tervezés
  3. Életpálya-szakaszok, élethelyzetek tervezése
  4. Tervezési területek (befektetés, biztosítás, nyugdíj, adó, hagyaték, képzéstervezés, vállalkozások pénzügyei)
  5. Személyi Pénzügyi Terv készítése

Korábbi képesítések, végzettségek, minősítések és ipari gyakorlat beszámítható a képző intézménynél, bizonyítható RPT®-MPT® kompetencia-ekvivalencia esetén. Korábbi minősítő vizsgasorok:

  1. 2008. június 11-ei vizsgasor
  2. 2008. június 19-ei vizsgasor
  3. 2009. március 4-ei vizsgasor
További vizsgasorok elérhetők MPTSZ konzultációkon.
Kérdések esetén MPTSZ rendelkezésére áll a következő elérhetőségeken >>