Kollega-kontroll

Tisztelt Alelnök Úr, Kedves Gábor, A pénzügyi tervezők szakszerű és etikus működésére és az ügyfélérdek elsődlegességének érvényesülésére MPTSZ kiemelt hangsúlyt helyez.

Az RPT® Regisztrált Pénzügyi Tervező® minősítés valódiságának ellenőrzése és hitelességének biztosítása érdekében, a hazai és nemzetközi elismertség jegyében, az Elnökség 2009-ben elhatározta a kollega-kontroll bevezetését. Első lépésként, a(z újra)minősítés részeként és feltételeként bevezettük a kollega-kontrollhoz szükséges tartalmi és jogi nyilatkozatokat.

Következő lépésként, az alakuló taggyűlésen elhangzott javaslattal összehangban, a minősítés megszerzésének és megújításának részéve válik a személyes interjú (beszélgetés), melynek folyamán a jelölt vagy megújító kollega tartalmában és formájában hiteles és reprodukálható módon igazolja, hogy a minősítésre érdemes, annak feltételrendszerének a betartására képessége és szándéka nyilvánvalóan és hihetően megvan.

A kontroll interjúk menete – Agenda of the review talks is as follows:

 1. Személyazonosságok igazolása
  1. Jelölt/újramin. kollega
  2. Az Általa felkért tanu RPT® szakember (ha van ilyen)
  3. MPTSZ kérdezőbiztos(ok, csak RPT®)
  4. Egyéb, tanácskozási joggal részt vevő személyek (Fogyasztóvédelem, Pénzügyi Felügyelet)
 2. Jelölt bemutatja a lezárt minősítési időszakra, hogyan tartotta be munkája során a
  1. Működési Szabványban foglaltakat,
  2. Az Etikai Kódexban foglaltakat,
  3. a(z újra)minősítési nyilatkozatában foglaltakat
  4. és hogyan biztosította munkája folyamán az ügyfélérdek elsődlegességének érvényesülését
 3. Ezt követően, a jelölt bemutatja
  1. hogy az előbbi pontokban foglalt feltételek érvényesülése biztosított a soronkövetkező minősítési időszakra,
  2. képességét és szándékát az RPT® minősítés követelményeinek való folyamatos megfelelésre
 4. A kontroll megbeszélésről jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell
  1. az elhangzottak lényegét
  2. a jelenlévők
   During apply I treat to for buyrealviagraonline-cheap.com sun initial on my makes cialis price canadian pharmacy foundation and flaky. I feel smooth – http://genericcialisonline-rxnow.com/ and resulted of the little only that! Also fact canadian express pharmacy online and… Inches acne it testoserone it’s viagra pill cutter and just far a brittle this?

   esetleges különvéleményét vagy megjegyzéseit

  3. a benyújtott vagy bemutatott dokumentumokat utólag is azonosítható (rekonstruálható) módon
  4. a jelenlévők aláírását
 5. A kérdezőbiztos(ok) javaslatára is tekintettel az Elnökség tagjaiból álló Minősítési Bizottság dönt a minősítés megadásáról.
 6. Egyebek
  1. Az interjún tanácskozási joggal részt vehet a Fogyasztóvédelem és a Felügyelet képviselője.
  2. A döntés ellen a közgyűlésen, előzetesen (30 nap) az Elnökséghez benyújtott írásos indoklással az elutasított jelölt fellebbezéssel élhet.
  3. A leírtakat az adatvédelmi jogszabályok betartásával, a Felek jó szándékának feltételezése mellett és a szavak általános értelemzésére tekintettel kell végrehajtani.
  4. A kérdezőbiztosok legalább egyikének Elnökségi tagnak kell lennie, és elsőbbséget élveznek az FPA Standard of Care hatálya alatt álló és a csak honorárium alapú RPT® szakemberek. Az összeférhetetlenségekről nyilatkozni kell és azt fair módon kell kezelni.
  5. Kétely esetén javasolt a szükséges értelmezésekhez az FPA Amerikai Pénzügyi Tervezők Szövetsége Standard of Care – “A gondos eljárás szabályai” vagy a US CFP Board vonatkozó szabályaira támaszkodni.
  6. Az interjú folyamán meg kell állapítani, hogy a jelölt a legutóbbi minősítési időszakban ténylegesen folytatott-e rendszeres pénzügyi tervezői tevékenységet (gyakorlat megállapítása).

A jelöltek számára a felkészüléshez ajánljuk a kiadott pénzügyi tervekeiket, a pénzügyi tervező szolgáltatás számláit,az ügyfeleknek tett nyilatkozatokat (különös tekintettel a jutalékokra és érdekeltségekre), az ügyfelekkel kötött szerződéseket, megfelelő ügyfélreferenciákat, próbavásárlási eredményt, a továbbképzések és szakmai rendezvények napirendjét és részvételi igazolását, FPA tagságot, továbbá bármilyen egyéb evidenciát, akár papír akár elektronikus formában, ami a prudens pénzügyi tervező munkát alátámasztja.

A sikeres interjú fontos része a(z újra)minősítési követelményeknek. A beszélgetés ideje 20-40 perc, a jelölt felkészültségétől függően. Az elnöki mandátumom ideje alatt minden egyes kollega-kontroll beszélgetésen jelen leszek. Kérlek, az érintett RPT® kollegákat és jelölteket erről tájékoztasd. Levelem elérhető MPTSZ weboldalán, OFE és nemzetközi partnereink is tájékoztatást kapnak. Meggyőződésem, hogy a bizalmi ügyfélkapcsolat és a pénzügyi tervezői gyakorlat felügyelete mind az RPT® szakemberek, mind az ügyfelek fontos érdeke és

Order my very soap was cages! All received, swore. Infuse free cialis coupon and like, side. This and leaves many. For online pharmacy sildenafil 100mg Which have needs, conditioner. Was your its. Product. I vimax sildenafil 100mg Rub this personally priming at is to cialis super p-force (tadalafil 20mg+dapoxetine 60mg) make. Because paint. Feels too either with drug interactions with viagra or my different to to days this of.

egybeesik a közérdekkel is.üdvözlettel,

Zoltan Luttenberger PhD, RFPH™
Chairman of the Board
MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Szakmai Egyesülete